COMISSIÓ DE FORMADORES

Des de la Comissió de formadores estrenem una sèrie de Quaderns de Formació Popular, una publicació amb la que volem compartir eines útils pel conjunt del moviment per l’habitatge. El treball de la comissió anirà combinant aquesta publicació amb les formacions presencials i altres formats per tal de millorar de la nostra pràctica quotidiana i enfortir-nos col·lectivament.

Des de la comissió entenem la nostra tasca formativa en tres sentits: primer de tot en termes pedagògics, considerem la formació com l’acumulació i la transmissió de coneixement polític, tècnic, pràctic, sindical o popular; en segon lloc com quelcom que es va creant, transformant, la formació és un vehicle de cohesió i organització; i per últim, a més de coneixement i organització, la formació pot ser i ha de ser part del procés de formació de classe, entès com la conformació d’un subjecte col·lectiu amb consciència i amb capacitat de transformar la societat.

El moviment per l’habitatge és un moviment polític que s’ha demostrat capaç d’influir en la societat i en el dia a dia de moltíssimes persones, actuant com un subjecte, en una època històrica on la desmobilització i la fragmentació perdominen, i malgrat que els problemes, la crisi, la catàstrofe, estan ben presents. La formació té moltíssim a veure amb això: cada aprenentatge concret, cada coneixement -més teòric o més pràctic- que compartim, que col·lectivitzem, fan del dia a dia dels nostres col·lectius i de les nostres estructures populars un procés constant de formació, que al cap i a la fi, fan de la nostra lluita una escola de revolució.