EL CONGRÉS A FONS

BUIT
Què és el congrés?

El I Congrés d’Habitatge de Catalunya pretén ser una trobada de tots els col·lectius que lluiten per un habitatge digne, un espai per a fer balanç i posar en comú les experiències acumulades els darrers anys, però també imaginar un Moviment Popular Organitzat per l’Habitatge de Catalunya.

Tot i que sabem que no té cap precedent clar en aquestes latituds en els darrers anys, creiem que la celebració d’un Congrés del moviment vinculat a la lluita per l’habitatge pot ser la manera d’enfortir aquesta lluita, pot permetre eixamplar la base i teixir aliances amb altres sectors.

Un Congrés per fer balanç dels darrers anys, auxecar la mirada i fixar-nos objectius comuns, dotar-nos d’eines organitzatives per treballar conjuntament.

Creiem que és possible i imprescindible dotar-nos d’estructures que vagin més enllà de l’atomització o les trobades puntuals. PAH’s, grups d’habitatge, sindicats d’habitatge…. Podem posar-li noms diferents però en el fons és molt més el que ens uneix que el que ens separa.

Cal fer doncs, d’aquests plantejaments comuns, una força que ens multipliqui.

 

Els objectius del Congrés

– Analitzar la situació conjuntament i proposar objectius assumibles.

– Crear eines organitzatives que ens permetin actuar com un sol múscul social quan sigui necessari, per ser capaces de colpejar juntes quan sigui necessari i augmentar
l’eficiència del nostre esforç quotidià.

– Articular tàctiques i estratègies comunes que ens ajudin a assolir els objectius. Com els nostres enemics, siguin bancs, immobiliàries o grans tenidors, entre d’altres, nosaltres també necessitem actualitzar les nostres eines de lluita, que les compartim i les puguem defensar i desplegar juntes.

Què s'hi decideix?

Al I Congrés d’Habitatge de Catalunya hi discutirem principalment tres qüestions:

  • Un balanç de l’experiència acumulada en aquests anys de lluita. Un espai que serveixi per posar en comú i compartir, les eines, les maneres de treballar, d’organtizar-nos, de fer front a cada una de les diferents problemàtiques trobem en les nostres assemblees.
  • Com passar a la ofensiva? Més enllà d’aturar desnonaments i pujades de lloguer, de recuperar pisos i blocs, de quin programa ens dotem i quines fites ens podem marcar a curt i mig termini per revertir la brutal situació d’emergència i despossessió que estem vivint. 
  • De quines eines organitzatives cal dotar-nos per a desplegar tot el treball conjunt?
BUIT
Qui hi participa?

El moviment de lluita per l’habitatge

El Congrés d’Habitatge de Catalunya va dirigit a les persones organitzades en col·lectius d’habitatge, que treballen en base al suport mutu. És a dir, col·lectius de base, amb funcionament assembleari, que busquen solucions col·lectivament a les problemàtiques d’habitatge que plantegen les membres de la pròpia assemblea, i utilitzen eines de pressió i desobediència diverses per tal de solucionar aquests problemes. 

Hi ha molts col·lectius que ho fan això! Les PAH’s són un gran exemple, però també els col·lectius d’habitatge dels barris de Barcelona, les diferents PAC’s del Maresme i Badalona o els Sindicats de Llogaters que estan sorgint, entre molts altres. Hi poden participar les membres d’aquests col·lectius amb veu i vot, avalades pel seu col·lectiu, que s’ha hagut d’inscriure prèviament com a participant del Congrés.

El conjunt del moviment popular

Però com que la lluita per l’habitatge és qüestió de totes, pretenem que aquest Congrés arribi a tots els moviments socials, les lluites i el veïnat organitzat. Com que el més important és el procés de debat, hi haurà moments de participació per a tothom!

Volem que hi participin col·lectius del moviment feminista,sindicats de classe,cooperatives d’habitatge,col·lectius de barri,organitzacions polítiques,cases okupades amb ús d’habitatge, associacions de veïns i veïnes 

Tots els col·lectius que vulguin participar s’hauran d’inscriure i podran fer-ho amb veu, però sense vot, el dia del Congrés. No obstant, hi haurà més espais de participació oberts al llarg del procés congressual, com explicarem més endavant. 

Com s'hi participa?

Entenem el Congrés d’Habitatge com un procés en el que les participants ens anirem trobant en diferents espais i nivells per tal d’arribar a la celebració amb el debat madur i amb les idees sobre la taula. Es plantegen, doncs, diferents fases de debat: 

  • Debats locals: Organitza un debat obert al teu barri, poble o ciutat. En aquest debat hi podrà participar gent que directament no forma part dels col·lectius d’habitatge (CDRs, sindicats, col·lectius feministes, associacions de veïnes, etc). La Comissió de Continguts preparà unes preguntes pel debat, al voltant de l’anàlisi i el balanç del moviment. No obstant això, aquesta trobada també és per debatre amb els col·lectius del nostre entorn immediat amb qui treballem en el nostre dia a dia. 
  • Debats temàtics: Participa dels debats temàtics. En aquest procés tindran lloc dos debats per apropar el moviment per l’habitatge a altres lluites i vincular-les, imaginar la manera de caminar juntes o compartir eines: per una banda la lluita feminista i per l’altra la lluita laboral. També creiem que és important trobar-nos abans del Congrés per a avançar aspectes del debat organitzatiu, i així poder tenir els debats als nuclis més apropats a la realitat.
  • Debats als col·lectius: Discuteix les ponències al teu col·lectiu i traspassa les conclusions i esmenes a la comissió redactora. En funció de les conclusions que s’hauran tret dels debats locals i temàtics, els nuclis hauran de discutir els documents ifer-hi esmenes.
  • El I Congrés d’Habitatge de Catalunya: Participa i digues la teva el dia al Congrés d’Habitatge. Hi haurà diversos espais de participació i de trobada perquè poguem compartir i cohesionar-nos.
Quan serà el Congrés?

El I Congrés d’Habitatge de Catalunya serà el 16 i 17 de novembre a la Fabra i Coats. 

Les inscripcions estan obertes del 7 al 24 d’octubre estan obertes través dels col·lectius d’habitatge.